NATUURLEXICON


Zomerlinde

Tilia platyphyllos


De Zomerlinde Tilia platyphyllos is van nature een boom van hellingbossen in berggebieden. Bij ons wordt deze boom, net als de Winterlinde Tilia cordata, vaak aangeplant. Hij groeit in loofbossen op een vochtige, redelijk voedselrijke bodem die kalk bevat. Eind juni, begin juli staan er gele of groene bloemen gegroepeerd in trossen van 2 tot 5 stuks. De ronde of hartvormige bladeren worden tot 15 cm lang. De bladstelen zijn behaard. In de nerfoksels staan er witte haarbosjes.

Deze boom trekt dezelfde vlindersoorten aan als de Winterlinde.

Het is één van de waardplanten van de Gevlamde Vlinder Endromis versicolora.

Home