NATUURLEXICON


Zompmaskerbij

Hylaeus gredleri


De Zompmaskerbij Hylaeus gredleri is een zeldzame maskerbij met een lengte van 4 tot 5,5 mm. Deze bij heeft een ronde kop met een witte gezichtstekening.  

Deze warmteminnende soort vliegt in één, mogelijk twee generaties van half juni tot eind augustus in natte, vochtige gebieden, maar ook in schrale graslanden, parken en spoorwegterreinen.

De bij nestelt in plantenstengels. Het is een polylectische soort die vooral wordt gezien op schermbloemigen zoals Peen Daucus carota en Zevenblad Aegopodium podagraria.  

Home