NATUURLEXICON


Zomprus

Juncus articulatus


De Zomprus Juncus articulatus groeit op moerassige plaatsen, die zowel brak als zoet mogen zijn, in duinen en ook in het binnenland. De standplaatsen zijn meestal open en zonnig en staan in de winter en in het voorjaar nat of onder water.

Het is een pionierplant die vlug weer verdwijnt als er andere planten bij komen. Deze soort bloeit van juni tot september met bruine grasbloemen. De bladeren zijn priemvormig. De plant bezit een wortelstok. De vruchten zijn doosvruchten.

De larven van de Kleinvlekplatbek Trichopsomyia flavitarsis (zweefvlieg) voeden zich onder meer met de larven van de Russenbladvlo Livia juncorum, die op deze plant voorkomt.

Home