NATUURLEXICON


Zompwevertje

Karita paludosa


Het Zompwevertje Karita paludosa is een spin die behoort tot de dwergspinnen. De spin meet amper 1,5 mm.

De spin leeft in allerlei verlandingsstadia van open rietvegetaties en veenmosbulten tot gesloten moerasbosvegetaties.


Home