NATUURLEXICON


Zonnekampoot

Zelotes praeficus


De Zonnekampoot  Zelotes praeficus komt (nog) voor op open heide met naakt (stuif-)zand en korstmossen, heischrale graslanden en pioniersvegetaties na kappen van bos voor heideherstel.

De spin houdt zich op onder stenen en dorre bladeren.

De volwassen exemplaren worden vooral gevonden van mei tot augustus.


Home