NATUURLEXICON


Zoönose


Een zoönose is een besmettelijke ziekte die, onder natuurlijke omstandigheden, van gewervelde dieren kan overgaan op de mens.

De verwekker van de zoönose raakt bij de mens via contact met dieren die drager zijn en door het eten van besmette producten.

Home