NATUURLEXICON


Zorroplatvoetje

Platycheirus europaeus


Het Zorroplatvoetje Platycheirus europaeus is een zweefvlieg met een lengte van 7 tot 9 mm. Deze zweefvlieg heeft oranje vlekken. Het mannetje heeft een Z-vormige figuur onder het eerste tarslid van de voorpoot.

Het is een vrij zeldzame zweefvlieg die van half april tot eind augustus in 2 generaties vliegt in vochtige graslanden in de nabijheid van bossen, bij bospoelen en in bosranden.

De larven voeden zich met bladluizen.


Home