NATUURLEXICON


Zuidelijke Boomsprinkhaan

Meconema meridionale


De Zuidelijke Boomsprinkhaan Meconema meridionale is een sprinkhaan die tot voor kort enkel voorkwam in het Middellandse Zeegebied, maar door de opwarming van het klimaat steeds meer naar het noorden oprukt.

De voorvleugels hebben zowel dwarsaders als lengte-aders. Het achterlijf, het halsschild en de kop zijn voorzien van een opvallende geelwitte streep.

Aangezien de soort gereduceerde vleugels heeft, wordt er van uitgegaan dat onze streek op een passieve wijze wordt gekoloniseerd, zoals bijvoorbeeld door het autoverkeer.

Tot nu toe wordt de soort vooral waargenomen langs autosnelwegen en in stedelijke milieus, zoals in parken en tuinen. Wellicht kan de soort ook reeds overleven in gebieden buiten de stedelijke kernen.

Deze sprinkhaan produceert geen hoorbaar geluid. Volwassen dieren kunnen vooral worden gevonden van september tot november.

De soort lijkt door de kortere vleugels op een juveniele Boomsprinkhaan Meconema thalassinum, maar is ervan te onderscheiden door de aanwezigheid van zowel lengteadertjes als dwarsadertjes in de voorvleugels.  

Home