NATUURLEXICON


Zuidelijke Bronsgroefbij

Halictus leucaheneus


De Zuidelijke Bronsgroefbij Halictus leucaheneus , ook wel Zuidelijke Gouden Groefbij genoemd, is een zeer zeldzame bij met een lengte van 7 tot 8,5 mm. Zowel bij het mannetje als het vrouwtje is de kruin naar achteren wat verlengd en zijdelings licht ingedrukt.

De bij vliegt van eind maart tot half oktober op zandgronden met schaars begroeide plekken, zoals ruderale, zandige terreinen. Dat kunnen ook zanderige spoorwegterreinen zijn. Waar de bij (nog) talrijk voorkomt, kunnen er grote kolonies met ondergrondse nesten worden gevormd.

De bij bezoekt diverse bloemen.

Home