NATUURLEXICON


Zuidelijke Heidelibel

Sympetrum meridionale


De Zuidelijke Heidelibel Sympetrum meridionale is te herkennen aan het borststuk met een lichte zijkant, zonder duidelijke tekening op de naden. Dit kenmerk is uniek voor deze libel. Deze soort heeft verder opvallend gele poten (met slechts een beperkte hoeveelheid zwart), een licht pterostigma met een donkere voorrand en een fijne streep over het voorhoofd tussen de ogen.

Deze libel komt van oorsprong voort in het Middellandse Zeegebied. De vliegperiode begint eind mei en duurt tot half oktober.

De soort plant zich voort in ondiepe, zonnige, meestal stilstaande wateren, zowel eutroof als mesotroof, met veel water- en oeverplanten. De voortplantingswateren zijn in veel gevallen slechts enkele vierkante meter groot en bezitten een ondiepe oeverzone waar de larven zich snel kunnen ontwikkelen.

In Vlaanderen wordt de soort als een uiterst zeldzame dwaalgast beschouwd, maar het aantal waarnemingen neemt de laatste jaren met een bescheiden aantal toe.

Er is al enkele keren vastgesteld dat er zich massale trekbewegingen naar het noorden toe kunnen voordoen.

In Nederland werd ze in juli 2006 voor het eerst vastgesteld in Limburg.

De waarnemingen van verschillende exemplaren in Vlaanderen wijzen op mogelijke voortplanting. Duurzame populaties werden in Vlaanderen nog niet vastgesteld, maar behoren tot de mogelijkheden.

Nederlandse auteurs wijten de opmerkelijke opschuiving van zuidelijke libellensoorten naar noordelijke streken aan de hoge temperaturen die de laatste jaren kunnen optreden in de maanden juni en juli. Naast deze libel blijken ook andere mediterrane soorten in Vlaanderen en Nederland toe te nemen.

Home