NATUURLEXICON


Zuidelijke Klokjesbij

Chelostoma distinctum


De Zuidelijke Klokjesbij Chelostoma distinctum is een slank, zwart bijtje met een lengte van 4 tot 6 mm. Deze bij heeft geen haarbandjes op het achterlijf. Het mannetje heeft op sterniet 5 een lange, dichte haarkam. In Nederland komt deze bij alleen in Zuid-Limburg voor; ook in Vlaanderen is het een zeer zeldzame soort.

Deze bij bewoont bloemrijke bosranden en bermen. Stedelijke milieus worden weinig bezocht.

De bij vliegt in één generatie van begin juni tot eind augustus. Het nest wordt gemaakt in holtes in hout (vraatgangen) en holle stengels. De holtes hebben een doorsnede van 2 tot 3 mm.  

Deze bij is een oligolectische soort die uitsluitend op klokjes, vooral Grasklokje Campanula rotundifolia, vliegt.   

Home