NATUURLEXICON


Zuidelijke Mierspin

Micaria romana


De Zuidelijke Mierspin Micaria romana, is een zeldzame spin in Vlaanderen. De soort komt voor in de voorste zeereep aan de kust. De soort houdt van een hoge luchtvochtigheid. De spin vertoont miermimicry om aan eventuele predatoren te ontsnappen.

Deze spin bereikt in Vlaanderen de noordgrens van zijn areaal.


Home