NATUURLEXICON


Zuidelijke Oeverlibel

Orthetrum brunneum


De Zuidelijke Oeverlibel Orthetrum brunneum is een zuidelijke pioniersoort die van juni tot augustus voorkomt bij warme, vegetatie-arme wateren, leemputten en langzaam stromende beken.

Bij het mannetje is het achterlijf en het borststuk blauw berijpt. Het vrouwtje is lichtblauw tot witgeel gekleurd. De vleugelspanning bedraagt tot 75 mm.

Deze libel houdt in rust de voorpoten ingetrokken achter de kop, zodat hij dan slechts op 4 poten steunt.


Home