NATUURLEXICON


Zuidelijke Schorsloper

Calodomius bifasciatus


De Zuidelijke Schorsloper Calodomius bifasciatus is een kever met een grootte van ongeveer 3 mm.  

Het is een kever die voor zover bekend alleen ’s winters actief. Ook bij flinke kou foerageert dit dier over de schors van Eik-soorten Quercus species en Wilg-soorten Salix species. De kever houdt zich waarschijnlijk tussen mei en oktober op in de strooisellaag.

Home