NATUURLEXICON


Zuidelijke Sikkelsprinkhaan

Phaneroptera nana


De Zuidelijke Sikkelsprinkhaan Phaneroptera nana is een sprinkhaan die de laatste jaren een noordwaartse uitbreiding kent als gevolg van het opwarmen van het klimaat. Sinds 2019 zijn er waarnemingen van deze soort in Vlaanderen.

De soort is van oudsher een soort van de landen rond de Middellandse Zee tot in Oost-Europa. De soort is sinds 2015 bezig aan een opmars in Noord-Frankrijk, Zuid-Duitsland en Luxemburg. Sinds 2019 komt deze sprinkhaan ook in Nederland voor.

Deze sprinkhaan onderscheidt zich van de Sikkelsprinkhaan Phaneroptera falcata door de vorm van de uitsteeksels aan het achterlijf bij het mannetje. Deze uitsteeksels eindigen bij de Zuidelijke Sikkelsprinkhaan in een puntige tand; bij de Sikkelsprinkhaan zijn ze breed en afgeplat net voor het uiteinde.

Een kenmerk in zijaanzicht is de vorm van de zijlobben van het halsschild; deze zijn hoger dan breed bij de Zuidelijke Sikkelsprinkhaan, terwijl deze bij de Sikkelsprinkhaan breder dan hoog zijn. Het lichaam is ook voorzien van meer en grotere donkere stippen. Het mannetje heeft op de vleugelbasis vaak 4 donkere vlekken.  

Het is een goede vlieger die prima in staat is zich over grotere afstanden te verspreiden. De soort zou zich op een natuurlijke manier noordwaarts kunnen verplaatsen, maar introductie van de eitjes via plantgoed is waarschijnlijk ook een belangrijke verspreidingswijze. De dieren kunnen ook meeliften met reizigers die terugkeren van vakantie.

Maar door de opwarming van het klimaat blijkt deze sprinkhaan zich ook bij ons te kunnen voortplanten. De komende jaren zal deze sprinkhaan zich dan ook verder verspreiden en verschillende geschikte biotopen gaan bevolken.  

Home