NATUURLEXICON


Zuidelijke Tandvlinder

Drymonia velitaris


De Zuidelijke Tandvlinder Drymonia velitaris behoort tot de tandvlinders (Notodontidae).

Deze grijsachtige vlinder draagt op de rug het voor de tandvlinders karakteristieke tandvormige uitsteeksel. 

De zwarte binnenste dwarslijn, de wit afgeboorde buitenste dwarslijn en de zwarte schuine streep in de voorrandhoek van de voorvleugel zijn kenmerkend. Deze soort een opvallend donker borststuk. De vleugelspanning bedraagt 30 tot 40 mm.

Deze vlinder lijkt op de Beukentandvlinder Drymonia obliterata maar heeft lichtere achtervleugels. De Beukentandvlinder heeft bovendien een grijs getinte grondkleur in plaats van een meer bruinige grondkleur.

Deze vlinder is gebonden aan Zomereik Quercus robur. Het is een warmteminnende soort die open en warme microhabitats verkiest.

Home