NATUURLEXICON


Zuidelijke Zijdebij

Colletes similis


De Zuidelijke Zijdebij Colletes similis vliegt van eind mei tot eind september.

Het vrouwtje heeft een kop die niet dicht behaard is. De borststukrug is roodbruin behaard. Het eerste achterlijfssegment is niet voorzien van een haarband.

Deze bij komt voor op spoorwegemplacementen, in groeven en uiterwaarden en op kalkgraslanden.

De bij overwintert als prepop. De bij nestelt in zelfgegraven holten in kleine nestgroepen.

Het is een oligolectische soort die gespecialiseerd is op composieten zoals Boerenwormkruid Tanacetum officinale, Gewone Margriet Leucanthemum vulgare, Jacobskruiskruid Jacobaea vulgaris, Canadese Guldenroede Solidago canadensis en Gewoon Duizendblad Achillea millefolium.

De Zuidelijke Zijdebij is één van de gastheerbijen van de Gewone Viltbij Epeolus variegatus (koekoeksbij).   

Home