NATUURLEXICON

Home


Zuidelijk Weidegitje

Cheilosia ranunculi


Het Zuidelijk Weidegitje Cheilosia ranunculi is een tamelijk breed gitje met zwarte poten. De middelste leedjes van de voortars zijn wel lichter gekleurd. Deze zweefvlieg meet tot 10 mm.

De vlieg kan van half april tot eind mei worden gezien in graslanden en kruidenvegetaties met Boterbloem-soorten Ranunculus species. De aanwezigheid van Knolboterbloem Ranunculus bulbosus zou belangrijk zijn.

Het vrouwtje legt de eitjes aan de stengelbasis van de plant.