NATUURLEXICON


Zuringrandwants

Coreus marginatus


De Zuringrandwants Coreus marginatus is een wants met een lengte tot 16 mm.

Deze wants heeft 2 kleine doorns tussen de sprieten.

Deze soort is overal algemeen. Het is een bruine tot zeer donkerbruine randwants. Het achterlijf heeft verbrede zijranden die onder de vleugels uitsteken. Het connexivum is eirond verbreed en heeft geeloranje vlekjes en zwartgepunte banden.

Deze wants komt vooral voor op Zuring-soorten Rumex species, Braam Rubus fruticosus en de gecultiveerde Rabarber Rheum rabarbarum

De soort komt algemeen voor op tamelijk vochtige terreinen in struiken, soms ook in moestuinen.

Home