NATUURLEXICON


Zuurbes

Berberis vulgaris


De Zuurbes Berberis vulgaris groeit op kalkhoudende zandgrond, vooral in de duinen en in bosranden. De soort is in Vlaanderen en Nederland zeldzaam. Deze struik wordt ook gekweekt, vaak betreft het dan een variëteit met bruine bladeren. De bladeren en de bloemen hangen aan korte zijtakken. De stengels dragen scherpe stekels die in groepjes van drie staan. De kleine, fijn getande bladeren worden rood voordat ze afvallen. De bessen zijn in de herfst vuurrood. Ze worden graag door lijsters gegeten, die daarmee bijdragen tot de verspreiding.

Voor de mens zijn vooral de wortels en de onrijpe bessen van deze plant giftig. Inname van deze plantendelen leidt bij de mens tot diarree, maag- en leverklachten.  

Honingbijen en vliegen zorgen voor de kruisbestuiving.

De Roestzwam Aecidium berberidae brengt sporen voort op de Zuurbes die zich later op granen en grassen ontwikkelen tot de beruchte Graanroest Puccinia graminis.

Home