NATUURLEXICON


Zwaluwstaartnetelwesp

Aphelopus serratus


De Zwaluwstaartnetelwesp Aphelopus serratus is een netelwesp met een lengte van 1,5 tot 2,5 mm. Het vrouwtje is zwart met dikke, donkere antenneleden. Het kopschild is wit. Het mannetje heeft een zwaluwstaartachtig ingesneden laatste buiksegment en meestal ook een wit kopschild.

Deze wesp vliegt van begin mei tot eind augustus in vochtige loofbossen. De gastheren van deze parasitaire wesp zijn bladcicaden, behorende tot de dwergcicaden. De wesp kiest vooral bladcicaden (uit verschillende genera) die leven op loofbomen zoals bijvoorbeeld Zwarte Els Alnus glutinosa, Haagbeuk Carpinus betulus of Hazelaar Corylus avellana.   

Home