NATUURLEXICON


Zwanebloem

Butomus umbellatus


De Zwanebloem Butomus umbellatus groeit in voedselrijke modder langs water, in rietkanten, tussen de biezen. De rozerode bloemen in schermen bloeien van juni tot september. De langwerpige bladeren, die een driekantige doorsnede hebben, groeien in toeven vanaf de voet van de plant. De stengel zelf is onbebladerd en draagt enkel de bloemen. Deze bloemen worden door insecten bestoven. De plant kan zich ook ongeslachtelijk vermeerderen door middel van de wortelstok, waarvan afgebroken stukjes weer uitgroeien tot een nieuwe plant. De vruchtjes bestaan uit 6 segmentjes.  

Het is een zeldzame plant, die sterk lijdt onder de vernietiging van de groeiplaatsen door waterbouwkundige ingrepen en recreatie. Ze is reeds op veel plaatsen verdwenen.

Home