NATUURLEXICON


Zware Dreps

Bromus grossus


Zware Dreps Bromus grossus is een soort van akkers op een kalkrijke grond.

Verzuring, vermesting en het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen vormen de grootste bedreigingen.

Home