NATUURLEXICON


Zwart Beertje

Atolmis rubricollis


Het Zwart Beertje Atolmis rubricollis is een beervlinder met een vleugelspanning tot 35 mm. De vlinder komt voor van mei tot juli. De vleugels zijn zwart. Het borststuk heeft een rode of soms gele kraag. Het laatste deel van het achterlichaam is oranjegeel. De vlinder is zowel dag- als nachtactief.

Hij vliegt op warme, zonnige dagen, soms in grote aantallen, rond de toppen van Eik-soorten Quercus species of naaldbomen.

Hij komt voor in loof- en naaldbossen en op droge heidevelden. Hij is soms ook te vinden in een stedelijke omgeving.

De rups komt voor van augustus tot oktober en is grijsachtig, harig en voorzien van een blekere tekening en roodachtige vlekken.

De waardplanten van de rupsen zijn Groot Dooiermos Xanthoria parietina en andere korstmossen op allerlei bomen en struiken.

De soort overwintert als pop in een zijden cocon onder mos in de strooisellaag.

Home