NATUURLEXICON


Zwartbekbandzweefvlieg

Epistrophe melanostoma


De Zwartbekbandzweefvlieg Epistrophe melanostoma  is een zweefvlieg met een lengte van 10 tot 12 mm. Deze zweefvlieg heeft een zwarte mondrand, een sterk glimmend borststuk, gele antennes en brede oranje banden op het achterlijf.

Deze soort vliegt van begin april tot eind juni in loofbossen met een goed ontwikkelde struiklaag en zonnige plekken.

De larven eten bladluizen, vooral op Gewone Vlier Sambucus nigra en Kardinaalsmuts Euonymus europaeus.

De overwintering gebeurt als volgroeide larve. De verpopping gebeurt in het voorjaar.

Home