NATUURLEXICON


Zwartbruine Bovist

Bovista graveolens


De Zwartbruine Bovist Bovista graveolens groeit als saprotrofe zwam vooral op plaatsen met ophopingen van organisch materiaal (zoals tuinafval en gewasresten) op zandige en lemige bodems, nabij composthopen en in moestuinen, verwaarloosde akkers en brandnetelrijke loof- en naaldbossen.

Het opruimen van ruige hoekjes is voor deze soort ongunstig.

Het opruimen van ruige hoekjes is voor deze soort ongunstig.

Home