NATUURLEXICON


Zwartbruine Vlekplaat

Panaeolus ater


De Zwartbruine Vlekplaat Panaeolus ater is een dodelijk giftige plaatjeszwam met een halfbolvormige tot gewelfde donkerbruine hoed met een diameter tot 30 mm. De bruine steel wordt tot 5 cm lang.

Deze zwam komt voor op een humeuze bodem in niet- of zwakbemeste graslanden op zandgrond. Hij is te vinden van de zomer tot de herfst. Het is een saprofiet.

Home