NATUURLEXICON


Zwarte Bladjager

Dioctria atricapilla


De Zwarte Bladjager Dioctria atricapilla is een vrij algemene roofvlieg met een lengte van 10 tot 12 mm. De poten, het borststuk en het achterlijf zijn zwart. Het voorste deel van de vleugels is verdonkerd, hetgeen duidelijkst zichtbaar is bij het mannetje. Het mannetje heeft opvallend blauwe ogen een een zwarte baard. De baard is bij het vrouwtje geel.

Deze vlieg komt van begin mei tot begin september voor in opgeschoten gras- en kruidenvegetaties, vooral op vochtige bodems.   

Home