NATUURLEXICON


Zwarte Borstelspinnendoder

Anoplius nigerrimus


De Zwarte Borstelspinnendoder Anoplius nigerrimus is een zwarte wesp met vage, grijsbestoven banden op de voorste tergieten. Het voorlaatste tarslid van het vrouwtje is uitzonderlijk kort. De wesp meet 5,5 tot 11 mm.  

Deze algemene wesp leeft zowel in warme, droge als koele, natte biotopen. Men vindt deze wesp in groeven en op heiden, maar ook in steden.

De wesp vliegt in 2 generaties van mei tot en met oktober. Het nest wordt gemaakt in steile zand- of leemwanden, plantenstengels en boorgangen in hout, onder boomschors of zelfs in verlaten huizen van Wijngaardslakken Helix pomatia.

Prooidieren zijn bodemjachtspinnen, wolfspinnen en kraamwebspinnen.

Als kleptoparasieten bij deze wesp zijn de Gele Sluipspinnendoder Ceropales maculata en de Gewone Koekoeksspinnendoder Evagetes crassicornis gekend.

Home