NATUURLEXICON


Zwarte Breedkopstamjager

Andrenosoma atrum


De Zwarte Breedkopstamjager Andrenosoma atrum is een zeer zeldzame roofvlieg. Het achterlijf is glimmend zwart met een zwarte beharing. De poten zijn zwart. De onderzijde van de kop is wit behaard. Het derde antennelid is breed ovaal. De wesp meet 12 tot 20 mm.

De vlieg komt van half juni tot eind oktober voor op kapvlakten en bosranden van vooral naaldbossen.

De vlieg jaagt vanaf boomstammen en stronken.


Home