NATUURLEXICON


Zwarte Galgspin

Dipoena tristis


De Zwarte Galgspin  Dipoena tristis is te vinden in heidegebieden en in andere lage vegetatie, maar ook soms in naaldbomen.

Home