NATUURLEXICON


Zwarte Heidelibel

Sympetrum danae


De Zwarte Heidelibel Sympetrum danae is een korenbout met een vleugelspanning tot 55 mm.

Het is één van de kleinste libellen van Vlaanderen.

Deze libel vliegt van juli tot november bij vennen en hoogvenen, zelden ergens anders. Het mannetje is vrijwel helemaal zwart. Het vrouwtje is geelbruin en heeft op de zijkant van het borststuk een zwarte band met daarin 3 gele vlekken.

In sommige jaren kunnen er grote populaties van deze soort optreden.

Verdroging (door drainage en oppompen van grondwater door de landbouw) en recreatiedruk in de leefgebieden van deze soort vormen een probleem.   

Home