NATUURLEXICON


Zwarte Herfstspinner

Poecilocampa populi


De Zwarte Herfstspinner Poecilocampa populi is een spinner met een vleugelspanning tot 45 mm. Deze soort vliegt van oktober tot december in één generatie.

Het mannetje heeft grote, geveerde voelsprieten waarmee vrouwtjes worden gedetecteerd. Overdag houdt deze vlinder zich zeer verdekt op.  

De voorvleugels dragen dunne schubjes en zijn donkergrijs met gele vlekken en streepjes. Deze vlinder komt vooral voor in bossen, struwelen en oudere tuinen. De grijze rups is enigszins afgeplat.

Deze vlinder kan soms worden gezien in verlichte viaducten of in verlichte portalen van huizen.

De waardplanten van de rups zijn diverse loofbomen, maar vooral Ratelpopulier Populus tremula, Beuk Fagus sylvatica, Zomereik Quercus robur, Sleedoorn Prunus spinosa en Gewone Es Fraxinus excelsior.

De rups foerageert ’s nachts in mei en juni en rust overdag tegen een twijg of tegen de boomschors. De rups verpopt zich onder de schors of in de strooisellaag in een cocon waarin aarde wordt verwerkt. De soort overwintert als ei vastgehecht aan de bast van een twijg of de stam.  

Home