NATUURLEXICON


Zwarte Kegelwesp

Rhopalum gracile


De Zwarte Kegelwesp Rhopalum gracile is een zwarte wesp met tweekleurige achterschenen. Het mannetje heeft een karakteristieke antenne. Deze wesp meet 4 tot 6 mm.

Het is een niet zo algemene soort die van half mei tot eind september vooral voorkomt in rietmoerassen en ook bij brakke wateren voorkomt.

Het nest wordt vooral gemaakt in stengels van Riet Phragmites australis maar soms ook in takken van loofbomen en Braam Rubus fruticosus.

Als prooien worden dansmuggen, motmugjes, langpootvliegen, boorvliegen en (in zeldzame gevallen) stofluizen gevangen.

De Drietandgoudwesp Trichrysis cyanea treedt waarschijnlijk op als parasiet bij deze soort.

Home