NATUURLEXICON


Zwarte Kielslak

Mimax gagates


De Zwarte Kielslak Mimax gagates is een landslak, die hoofdzakelijk ondergronds leeft. Deze slak heeft een lichte kiel op de rug.

De soort voedt zich vooral met Aardappel Solanum tuberosum.

Home