NATUURLEXICON


Zwarte Metselspinnendoder

Auplopus carbonarius


De Zwarte Metselspinnendoder Auplopus carbonarius, ook Glasvleugelspinnendoder genoemd, is een volledig zwart gekleurde wesp met doorschijnende vleugels. Het achterlijf is aan de voorkant versmald. Het mannetje heeft witte vlekken aan de zijkant van het gezicht. Het vrouwtje heeft een in het midden verlengd kopschild en aan de onderlip een haarborstel waarmee leem wordt verzameld en afgezet. Met de bovenzijde van de laatste rugplaat worden de cellen door het vrouwtje gladgestreken. Deze soort meet 6 tot 10 mm en komt voor van mei tot augustus.

Deze wesp komt algemeen voor in allerlei biotopen zoals op bomen en stenen muurtjes, ook (misschien zelfs vooral) in stedelijk gebied. De soort is gebonden aan bebouwing.

Deze spinnendoder graaft geen nest in de grond, maar bouwt ongeveer 1 cm grote, buis- of tonvormige broedcellen uit leem.

Deze wesp “plundert” soms de leemwandjes van de Rosse Metselbij Osmia bicornis of de Gehoornde Metselbij Osmia cornuta voor het bouwen van eigen leemwandjes van de broedcellen. Het water dat ze hierbij nodig heeft, haalt de wesp vaak uit (tuin)vijvers.  

De nesten worden meestal op verborgen plaatsen, zoals in muurspleten, tegen muren of in holle bomen gebouwd. Het vrouwtje jaagt op verschillende soorten spinnen. Zij amputeert vaak alle poten van de spin om deze gemakkelijker tussen haar poten te kunnen verslepen. Waarschijnlijk voedt het vrouwtje zich met het wondvocht dat bij het amputeren van de poten van de prooien vrijkomt (malaxatie). De mannetjes voeden zich waarschijnlijk met honingdauw om aan suikers te komen.     

Het vrouwtje bouwt een nestcel voordat ze een prooi vangt. Na de eileg wordt de nestcel gesloten en begint het vrouwtje aan een nieuw nest. Op die manier worden soms clusters van een 15-tal nestcellen gemaakt.

Alleen de kleinste prooien worden vliegend vervoerd. De spinnen zijn gewoonlijk zo groot dat er niet kan worden gevlogen. Vaak worden eerst enkele of alle poten van de prooien afgebeten vooraleer deze worden versleept.

De larven worden onder meer geparasiteerd door de Drietandgoudwesp Trichrysis cyanea en gewone sluipwespen.

Home