NATUURLEXICON


Zwarte Mosterd

Brassica nigra


De Zwarte Mosterd Brassica nigra groeit op akkers, in ruigten, op dijken en in bermen en dit vooral op een venige en zilte grond en aan de grote rivieren. De plant wordt tot 120 cm hoog en bloeit van juni tot september met gele bloemen.

De kroonbladeren zijn twee keer zo lang als de kelkbladeren. De lange hauwen zijn tegen de as gedrukt. De hauwen hebben een korte snavel.

De onderste bladeren zijn bezet met haartjes; de bovenste zijn kaal. De zaden zijn rond en donkerbruin gekleurd.

De Zwarte Mosterd zorgde vroeger voor uitgestrekte gele velden, zoals we tegenwoordig de velden met Koolzaad Brassica napus kennen.


Home