NATUURLEXICON


Zwarte Populier

Populus nigra


De Zwarte Populier Populus nigra is een boomsoort die vooral groeit in duinen, bossen en plaatsen nabij grote rivieren, op een vochtige voedselrijke zand- en kleigrond waar geen water blijft staan. De boom bloeit in maart en april met gereduceerde bloemen die in katjes staan. De vrouwelijke katjes zijn groen; de mannelijke katjes zijn purperrood. In juni produceren de vrouwelijke katjes pluizige zaden. De stam is zwart en gegroefd. De knopschubben zijn kleverig. De bladeren zijn eivormig en hebben kleine tandjes.

Er wordt dikwijls een variant, namelijk Populus nigra var. italica aangeplant.

In kalkrijke gebieden is deze boom vaak de gastheer van de Maretak Viscum album.

Op de bladstelen zijn er vaak bladluisgallen zichtbaar.

Het is één van de waardplanten van de Hoornaarvlinder Sesia apiformis.

Op deze boom komt vaak het Roodhalssteilkopje Cryptocephalus rufipes (kever) voor.

Home