NATUURLEXICON


Zwarte Pruimenzaagwesp

Hoplocampa minuta


De Zwarte Pruimenzaagwesp Hoplocampa minuta  is een wesp met een lengte van ongeveer 6,5 mm.

Het vrouwtje legt eitjes op de vruchtbeginsels, waarin de larven zich ontwikkelen.  

De larven tasten de vruchten (pruimen) van de Gekweekte Pruim Prunus domestica aan. Ook de pitten van de pruimen worden aangetast. Een larve kan tot 5 pruimen aantasten. De aangetaste pruimen rijpen eerder dan de andere pruimen en vallen vroegtijdig van de boom. De gevallen pruimen worden best verwijderd om de larven niet de kans te geven te verpoppen.   

De poppen overwinteren immers ter plaatse in de grond en komen in april voor of tijdens de pruimenbloei uit.

Home