NATUURLEXICON


Zwarte Rat

Rattus rattus


De Zwarte Rat Rattus rattus is een zoogdier dat behoort tot de ware muizen.

Het dier heeft een lichaamslengte van 25 cm en een staart van 20 cm. De oren zijn groot en roze. De staart is dun en langer dan kop en lichaam samen. De kleur kan varieren van zwart over grijs tot bruin. De rat is kleiner en slanker dan de Bruine Rat Rattus norvegicus.

Sedert de elfde eeuw komt dit dier in Europa voor. Via de Rattenvlo Xenopsylla cheopis bracht dit dier de gevreesde builenpest over in de middeleeuwen.

Deze rat is een warmteminnende soort die volledig afhankelijk is van menselijke bewoning. We vinden het dier dan ook vaak bijvoorbeeld in graanopslagplaatsen en schepen.

Bij deze soort valt het op dat vooral de drogere plaatsen worden opgezocht. In gebouwen worden ook bij voorkeur de hogere verdiepingen verkozen.

Het voedsel is vooral van plantaardige aard (zoals graan, zaden en ooft).

Het vrouwtje heeft elk jaar 3 tot 6 worpen van 5 tot 10 jongen, die binnen 3 maanden geslachtsrijp zijn.

De Zwarte Rat is een kosmopoliet. De soort komt niet zo algemeen voor als de Bruine Rat.  

Home