NATUURLEXICON


Zwarte Reuzenmier

Camponotus vagus


De Zwarte Reuzenmier Camponotus vagus is een exoot onder onze mieren. Het is vooral een Zuid-Europese soort. Deze grote zwarte mier houdt van zeer warme, open (dennen)bossen en duinen. De mier maakt een nest in dood hout, onder stenen en in droog, rot hout waar het nest meters lang kan zijn. De kolonies zijn monogyn en kunnen tot 1.000 à 4000 werksters tellen. De kolonie verplaatst zich vaak heel snel en kan zeer agressief en competitief zijn ten opzichte van andere bossoorten.

Men heeft deze mier reeds in Vlaanderen aangetroffen en men weet dat de soort zich hier in de vrije natuur minstens meerdere jaren kan handhaven. Meerdere waarnemingen in de toekomst zijn wellicht te verwachten.

De bruidsvluchten vinden plaats in mei en juni.


Home