NATUURLEXICON


Zwarte Tubebij

Stelis phaeoptera


De Zwarte Tubebij Stelis phaeoptera is een parasiterende bij op de Rosse Metselbij Osmia bicornis, de Kauwende Metselbij Osmia leaiana, de Zwartbronzen Houtmetselbij Osmia niveata en waarschijnlijk ook de Grote Wolbij Anthidium manicatum. Het is een volledig zwarte tubebij.

Deze bij meet 7 tot 11 mm en vliegt van eind mei tot half augustus.

Deze bij komt voor langs bossen, op houten balken, en dergelijke, op de plaatsen waar de gastheerbijen nestelen.

De bij overwintert als larve in een cocon.


Home