NATUURLEXICON


Zwarte Waterspringstaart

Podura aquatica


De Zwarte Waterspringstaart Podura aquatica is een gedrongen, blauwzwarte springstaart met tamelijk korte antennes. Hun springvork reikt in teruggevouwen toestand tot aan het middelste pootpaar.

Deze soort meet tot 1,5 mm en komt voor op het oppervlak van stilstaand water en op de vegetatie langs oevers van sloten.

Deze dieren bevinden zich soms in grote groepen op het water, vooral op afgestorven plantendelen die op het water drijven. Ze voeden zich met deze plantendelen. Vooral in het voorjaar kleuren ze de waterspiegel bijna zwart met hun aanwezigheid.

Home