NATUURLEXICON


Zwarte Wespblaaskop

Leopoldius brevirostris


De Zwarte Wespblaaskop Leopoldius brevirostris is een blaaskopvlieg die zeldzaam en verspreid voorkomt in Vlaanderen en Nederland.

Deze vlieg bewoont bossen en tuinen.

Home