NATUURLEXICON


Zwarte Wouw

Milvus migrans


De Zwarte Wouw Milvus migrans is een onregelmatige broedvogel in Vlaanderen en Nederland. Deze roofvogel heeft een ondiep uitgerande staart. De veren zijn donkerder dan bij de Rode Wouw Milvus milvus.

Deze vogel bewoont landschappen met bossen en akkers en graag in de buurt van water.

Zijn voedsel bestaat uit aas, kleine vogels, zoogdieren en ook vissen. Hij pakt vaak de buit af van andere roofvogels.   

In april-mei legt het vrouwtje 2 tot 4 eieren. Het vrouwtje broedt. Het mannetje helpt bij het voederen.

De Zwarte Wouw overwintert in Equatoriaal Afrika en het Middellandse Zeegebied.

Home