NATUURLEXICON


Zwarte Zee-eend

Melanitta nigra


De Zwarte Zee-eend Melanitta nigra is een donkere eend. In de winter is deze vogel sterk aan de zee gebonden.

Het mannetje heeft een volledig zwart verenkleed, afgezien van iets lichtere handpennen. Het mannetje heeft een gele, dunne oogring. De bovensnavel draagt een oranje vlek; aan de basis is een knobbel zichtbaar.

Het vrouwtje heeft een donkerbruin verenkleed en iets lichtere slagpennen. De wangen van het vrouwtje zijn lichtgrijs.

De eerstejaarsvogels hebben een witachtige buik.

Deze vogel broedt in de noordelijke boszones en toendra in de buurt van zoetwaterrivieren en meren. Soms wordt er gebroed op de oevers van traag stromende rivieren.

Het voedsel bestaat uit kleine schelpdieren.

In Vlaanderen is de Zwarte Zee-eend een doortrekker en wintergast in vrij grote aantallen.

Home