NATUURLEXICON


Zwarte Zwaan

Cygnus atratus


De Zwarte Zwaan Cygnus atratus is een uitheemse soort, oorspronkelijk afkomstig uit Australië.

Deze zwaan is vrijwel helemaal zwart gekleurd met een rode snavel. In de vlucht vallen de witte vleugelpunten op.

Deze soort bewoont grote zoetwater- en brakwatermoerassen en lagunes, ook riviermondingen en baaien langs de kust.

Bij ons wordt de soort soms als siervogel gehouden. Ontsnapte exemplaren en hun nakomelingen kunnen populaties vormen. Van nature is deze zwaan een groepsdier, dat koloniegewijs broedt, soms met honderden paren bijeen.

Ecologisch gezien berokkent deze zwaan weinig kwaad. De weinige hybriden tussen de Zwarte Zwaan en de Knobbelzwaan Cygnus olor zijn onvruchtbaar.

Home