NATUURLEXICON


Zwartgroene Melkzwam

Lactarius necator


De Zwartgroene Melkzwam Lactarius necator is een plaatjeszwam met een gewelfde tot trechtervormige donkergroene of bruine hoed met een diameter tot 20 cm. De hoed wordt geleidelijk zwart. De steel heeft een iets blekere kleur als de hoed en wordt tot 8 cm lang. Deze zwam komt algemeen voor bij Berk of Lork, langs paden en op kapvlakten op zure grond. Het is een mycorrhizavormer.

De zwam bevat een “mutagene” stof, waardoor DNA beschadigd kan worden.

Home