NATUURLEXICON


Zwarthaarmelkzweefvlieg

Leucozona inopinata


De Zwarthaarmelkzweefvlieg Leucozona inopinata is een zweefvlieg met een lengte van 10 tot 12 mm. Deze soort heeft een breed zwart achterlijf en een melkkleurig tweede rugplaatje. De beharing op rugplaatje 4 is volledig donker.

Deze zweefvlieg vliegt van begin april tot eind juli in één generatie in loof- en naaldbossen met een weelderige ondergroei. Meestal zijn de biotopen tamelijk droog.

De volwassen vliegen zijn vaak te zien op bloemen (Braam, witte schermbloemen) en bladeren in de zon in bermen, open plekken in bossen en op kapvlakten.


Home