NATUURLEXICON


Zwarthandboswolfspin

Pardosa saltans


De Zwarthandboswolfspin Pardosa saltans is een spin die voorkomt in de rand van bossen op een droge, voedselrijke bodem.

Home